Průmyslové podlahy

Drátkobetony

jsou určené pro zhotovování konstrukcí průmyslových podlah dle ČSN EN 206 a STO 060-028542 s deklarovaným množstvím a typem vláken, drátků.

Drátkobetony umožňují bez použití klasické betonářské výztuže zhotovovat průmyslové podlahy bezespáré nebo spojované ve spárách, a to podepřené celoplošně na zhutněném podkladu.

Drátkobetony

Strojně hlazené betony

jsou nejčastěji využívané podlahové konstrukce pro průmyslovou výstavbu, připravené pro aplikaci dalšího povrchu průmyslových podlah (epoxydové stěrky, polyuretanové stěrky atd.).

Strojně hlazený beton může být využit i jako finální povrch průmyslové podlahy (odolný a bezprašný povrch).

Strojně hlazené betony

Finální podlahy s aplikací vsypu

Nejužívanější povrch pro sklady, tovární dílny, velkoobchody a garáže.

Vsypová směs pro pancéřové betonové podlahy s vysokou provozní zátěží. Vytváří vysoce odolný a trvanlivý povrch betonových monolitických podlah s přirozenou nekluzností. Poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Minimální pevnost v tlaku je 75,0 N/mm².

Finální podlahy s aplikací vsypu

Venkovní plochy a komunikace

Strojně zahlazená betonová deska s kartáčovanou úpravou povrchu s dovystužením.

Manipulační plochy a příjezdové komunikace jsou konstrukce, které musí dlohodobě odolávat velké zátěži a klimatickým změnám. Jsou dimenzovány dle statického a dynamického zatížení tak, aby vykazovaly co nejdelší životnost a co nejmenší opotřebení.

Venkovní plochy a komunikace
Drátkobetony
Strojně hlazené betony
Finální podlahy s aplikací vsypu
Venkovní plochy a komunikace
Jsme na beton!
© 2016-22 AM-PODLAHY s.r.o. / Design: ARTEMIO.cz
KONTAKT: 777 309 807